Skip to content
Obrázok fotka Andri Adamek

„Život je plný paradoxov.
Aj ten biznisový. To čo nás na ňom láka, nás aj najviac vyčerpáva.“

Tak je to aj s procesmi. Na jednej strane ich odmietame, na druhej strane ich však potrebujeme.

V spoločnosti APELYON mapujeme podnikateľské prostredie a vytvárame múdre služby pre podnikavých ľudí a ich sebavedomé podniky.

Ak je potrebné robiť racionálne rozhodnutia v neznámej situácii, rozhodovať sa rýchlo, keď zistiť kontext trvá naozaj dlho alebo investovať, aby sa ušetrilo, je tu riešenie v podobe našej spolupráce. Máme na to niekoľko múdrych, praktických a fungujúcich nástrojov pre úderné riadenie, správu a napredovanie. Systemicky mapujú reálne i digitálne prostredie firmy. Posilňujú individuálnu stránku podnikateľov a manažérov o nadobudnutý rýchly a neskreslený prehľad v situáciách podniku.

Talentovaní manažéri s nami dokážu ešte lepšie odhaliť skrytú dynamiku podniku a predvídavo definovať nové príležitosti k rastu. Naším zámerom  je, aby boli dôležité veci zrejmé. Máme skúsenosti s reálnou zmenou preto vás ňou odborne sprevádzame aj počas implementácie. Budeme sa radi podieľať aj na tej vašej.

Obrázok Apelyon tím
Obrázok Apelyon prístup

Na celý biznisový systém nazeráme v širokom kontexte. Vyhodnocujeme nielen jeho súčasti samotné, ale aj to, ako spolu všetky subjekty a systémy koexistujú. Pri spolupráci odhaľujeme skrytú dynamiku týchto systémov a pracujeme s predpokladom, že sa navzájom neustále ovplyvňujú.

Pri spolupráci vnímame ako interné tak externé faktory a učíme vás využívať zdroje na to, aby sa vaše náhodné interakcie zmenili na vedomé a úderné reakcie.

Spoluprácu s klientom vedieme tak, aby naplnila jeho očakávania a stanovené ciele. Veríme tomu, čo robíme a sme schopní niesť zodpovednosť za výsledky našej spolupráce.

Ivan Šajban
Andrijana Adámek
Norbert Gyűrösi

Naše štandardy

V APELYON dbáme na úroveň našej spolupráce. Neustále pracujeme a zdokonaľujeme vlastné interné postupy, aby vaša skúsenosť bola hodná múdreho rozhodnutia, ktoré do nej investujete.

Naša metodika je vyvinutá na základe metodiky BIZBOK  a v súlade s princípmi Lean.

BPMN štandard úderne používame na zachytávanie podnikových interakcií, ktoré dokážeme prehľadne mapovať.

Sme aj partnerom AnyLogic systému a predajcom jeho licencií a sami ho používame pri vytváraní Digitálneho dvojčaťa podniku.

V oblasti implementácie a nasadenia nástroja na automaizáciu riadenia interakcií a úloh vo firme, pracujeme s produktami CAMUNDA.

Partnerstvá

Zaujímajú nás témy súvisiace s férovými, tolerantnými a rešpektujúcimi podmienkami podnikateľského prostredia a preto vyhľadávame partnerstvá s vybranými organizáciami:

od 2023 sme hrdým partnerom Medzinárodného kongresu rodinných firiem.

Sme členmi AmCham, Slovensko.Digital, Akčné ženy, ForbesGrowClub,

Obrázok muž kráčajúci po schodoch
Obrázok prehladnosť
Obrázok presnosť
Obrázok praktických ukážok

Prečítajte si case studies sebavedomých spoločností

Klient k nám prišiel s eshopovým problémom.

PÝTAL SA
Koľko ľudí musím pridať, aby som vedel zvládnuť 3-násobný objem predaja?

Prečítajte si, ako sme naším systemickým zbieraním informácii zmapovali ich firemné prostredie a priniesli sme prehľadné odpovede na ich múdre otázky.

Case studies